Jdi na obsah Jdi na menu
 


BĚHEM TŘICETI LET SE ROZROSTL ČESKÝ KLUB O SPOLKY A SDRUŽENÍ COŽ V EVROPĚ NEMĚLO OBDOBY

6. 12. 2013

 

 

NÁRODNÍ  LISTY- ZS ČMS

 

ZEMSKÝ SNĚM KORUNY ČESKÉ, BYL ZASTUPITELSKÝM  ORGÁNEM ČESKÝCH STAVŮ, POSLÉZE KLUBU ČESKÝCH POSLANCŮ A SDRUŽOVAL NEJLEPŠÍ OBČANY NAŠÍ VLASTI. SPLYNUL S ČS.NÁRODNÍM SHROMÁŽDĚNÍM K 28.ŘÍJNU 1918 s  ohledem k Státoprávnímu vyhlášení bude Zemský sněm ČECH MORAVY SLEZSKA A ČS NÁRODNÍHO VÝBORU OBDOBOU REVOLUČNÍCH PŘEMĚN .

 

 

Příprava Zemského sněmu není jednoduchou záležitostí v polarizaci české společnosti si bude vyžadovat perfektní přípravu a zdůvodnění nekompetentnosti současného Parlamentu České republiky.

Jan Valenta

II. pokračování:

 

Výrazný rozvoj  infrastruktury, výbor železniční, celní tarify a další zákonodárné akce ZEMSKÉHO SNĚMU v prvém čtvrtstoletí existence na rozdíl 24 let po převratu roku 1989 se s ohledem na vývoj dvacátého století a spučasmostí a pracovním „úsilím“ současných poslanců a tehdejšího zájmu a doslova nadšení, posunuly české země na prvé místo v monarchii a přesto ztrnulý režim císaře ad acta Franz Josefa II. nebyl schopen vyrovnat české země i státoprávně .

 

Poslanci a jejich rody:

Pokr.

Hr. HARRACH, HRABĚ CHOTEK, HR.JINDŘICH CLAM-MARTINIC

JOSEF ADÁMEK- ROD ADÁMKŮ, HELMUT FUNKE- FUNKOVÉ , HYNEK MACKŮ- ROD.MACKŮ – ROD MACKŮ- VĚRA MACKŮ , zapisovatel : JOSEF SEDLÁK, DR.JOSEF ŠOLC- RODINA ŠOLCOVA, ING. ANTONÍN RINGHOFER – ROD RINGOFERŮ , KOLBEN-DANĚK ( průmyslové fenomény)

 

JUDR KAREL KRAMÁŘ VSTUPUJE PO ABDIKACI JULIA GRÉGRA Z FUNKCE PŘEDSEDY NÁRODNÍ STRANY STÁTOPRÁVNÍ ( mladočeši), JAKO MÍSTOPŘEDSEDA ČKL A ZS HNED PO F.L.RIEGEROVI ABY JEJ ROKU 1903 PLNĚ NAHRADIL.

 

Tato výrazmná změna v Zemském sněmu znamená, že kontinuálně náš proud ČSL ND-NDS zákonitě  má státní právo svolat ZEMSKÝ SNĚM A NIKDO JINÝ !

 

NÁRODNÍ LISTY KOMENTUJÍ POHOTOVĚ ZEMSKÝ A ŘÍŠSKÝ SNĚM A VYSTOUPENÍ POSLANCŮ ČESKÉHO KLUBU …..

Vzor Národních listů je založen v Protokolu ZS-ČKL.

 

Autentické písmo F.L.Riegera je známkou vysoké autority předsedy ČKL !

 

SLAVNÍ POSLANCI :

ALBÍN BRÁF,DR. VÁCLAV JEŘÁBEK, DR. JANKO MATÚŠ, JIŘÍ FÁČEK- SYN A VNUK V NDS, DR.JOSEF VAŠATA, VRATISLAV MUNZAR ( pravnuk Luděk Munzar), DR. JAN ČERNÝ  - SYN PŘEDSEDA VLÁDY 1920-1921, JOZEF DURDÍK ( herecký rod),DR. JANKO MATTÚŠ, MIROSLAV POKORNÝ, ANTONÍN RODEN-KAREL RODEN- PRAVNUK HEREC

 

V průběhu 30 let od vzniku ČESKÉHO KLUBU neustále klesá vliv Staročechů a i v Mladočeské straně dochází k výměně dr. Julia Grégra za mladého a průbojného předsedy NSS dr. Karla Kramáře :

SLAVNÝ VÝROK PŘED ŘÍŠSKÝM SNĚMEM ROKU 1893 A ZRAKY CÍSAŘE F.J.II.

 

„ Náš národ má nezadatelné státní právo nejen svým významem historickým ale i kulturní vyspělostí malého národa, který se podílí na hospodářství Rakouska  nejvýznamější měrou ze všech zemí koruny říšské až po svébytnou samostatnost až po odtržení od koruny Rakouské protože  Habsburský dům není schopen naplnit státoprávní požadavky Českého národa a Uherská vláda našich Slovenských bratří…. „  TENTO VÝROK POBOUŘIL CÍSAŘE NATOLIK, ŽE CHTĚL DER. KRAMÁŘE ROKU 1915 NECHAT POPRAVIT PRO VELEZRADU.

 

JAKÉLOLI  PODKUŘOVÁNÍ HABSBURSKÉ DYNASTII V SOUČASNOSTI SE TUDÍŽ Z HLEDISKA TRESTNÍHO PRÁVA OD R.1919  DÁ HODNOTIT JAKO ZEMĚZRADU !

 

DR. KAREL KRAMÁŘ BYL I PŘES ROZDÍLY PLNĚ RESPEKTOVÁN  FRANTIŠKEM LADISLAVEM RIEGEREM , KTERÝ SE SLOUČENÍ OBOU NÁRODNÍCH STRAN JIŽ NEDOČKAL + 1903 ! DR.KAREL KRAMÁŘ SE STAL JEHO NÁSTUPCEM.

 

Pokr.příště   

ČKL

VZOR PETICE DORUČENÁ F.L.RIEGEROVI