Jdi na obsah Jdi na menu
 


Český a Moravskoslezský klub byl založen po pádu Bachova absolutismu v roce 1863. Tehdy se  austroslavisticky  zaměřená  Národní strana  rozdělila  na  staročeskou  a mladočeskou. Národní stranu státoprávní  ( mladočeši)  založili bratři  Julius a  Vladimír Grégrovi .  Společné zájmy  obou stran  byly  jednak ve Vídeňském sněmu, podpoře v emancipaci českého národa. Bratři Grégrové byli úspěšnými mediálními podnikateli a mají lví podíl na založení Národních listů, kam hojně psali velikáni naší literatury Jan Neruda a Jakub Arbes.

˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚

Český klub neznamenal idylu v našem obrozeneckém hnutí, ale byl institucí, která nejen řešila spory mezi českou politickou a hospodářskou reprezentací, ale velice brzy do tohoto klubu vstupovali jednotliví podnikatelé, dělníci, zemědělci, učitelé a kulturní elita. Zákonitě se stal prvním vůdčím duchem ČK spisovatel a politik, nástupce Františka Palackého, František Ladislav Rieger. V Národním archivu jsou ve složkách dochovány jím psané projevy, stati a myšlenky. Chybou staročechů bylo, že ustrnuli a byli vytlačováni z vedoucího postavení v české politice.Ůchovali si však některé osobnosti, které výrazně ovlivnily završení naší národní emancipace.Za mnohé co se uchovalo, můžeme vděčit Karlu Jaromíru Erbenovi, Josefu Svatopluku Sokolovi (mladočech) a mnohým významným členům klubu.

˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚

Významným mezníkem v historii byl příchod do čela Mladočeské strany dr. Karla Kramáře, který na rozdíl od dr. Julia Grégra vnesl i do Českého klubu svěží vítr, stejně jako státoprávní pokrokáři s dr. Aloisem Rašínem. Zejména po založení sociálně demokratické strany a národně sociální strany byl ČK protiváhou a alternativou vůči marxistickému nadnárodnímu pojetí.Pouze národně sociální strana blíže inklinovala k národovcům, ale žel ke spojení stran nedošlo, přes velké přátelství dr.Kramáře k J.V. Klofáčovi. Národovecké dělnictvo, vyspělejší a kvalifikované bránilo sociálním demokratům více ovládnout český národ. A to je i velká zásluha ČK.

˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚ napsal Jan Valenta˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚


 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář