Jdi na obsah Jdi na menu
 


18. 1. 2008
 ČESKÝ A MORAVSKÝ KLUB.

 

Český  klub byl založen  těsně  po  pádu Bachova  absolutismu  a  byl dohodou  mezi staročeskou  a  mladočeskou stranou  . Velmi  brzy  se nestal jen  prostředkem k řešení  častých  českých sporů, ale  sdružoval  významné  osobnosti, ale  i prosté občany a  jejich  spolky. Vznikem  ČSR  roku 1918  sice pozbyl  hlavního významu, nikoliv aktuálnosti.  Stal se jak  výzkum potvrdil  prostředkem  k tomu, aby  první a další  koaliční vlády  I. republiky  naslouchaly  vůli občanů a tak  se stal  ještě  za Habsburků  první m významným prvkem  budování  státu  a  vzniku  reprezentativní  demokracie.

      Tyto faktory  dnes postrádáme a kontrolní mechanismy , onen barometr toho, že již naši předkové počítali s prvky přímé demokracie, neboť členem ČK mohl být kterýkoliv občan, majetný či nemajetný. Ukázalo se výzkumem podkladů v NA že tato forma veřejné kontroly fungovala a politici museli nutně dbát vůle lidu. A proto v době, kdy vládne úzká skupina politikářů je aktuálnost obnovy činnosti ČMK vysoce aktuální a nepochybně sloučí dosud roztříštěné organizace mimo parlament Čr tak, aby vznikla důstojná alternativa současné moci ve smyslu tradic československé demokracie... redakce : Jan Valenta, předseda NDS
 

 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

http://www.0812345.com

创业, 11. 10. 2008 7:22


<a title="&#19981;&#38152;&#38050;&#31649;" href="http://www.ssbxg.com">&#19981;&#38152;&#38050;&#31649;</a>
<a title="&#19981;&#38152;&#38050;&#31649;" href="http://www.ssbxg.com/2008926175743.html">&#19981;&#38152;&#38050;&#31649;</a>

Významné osobnosti v ČK

Jan Valenta, předseda NDS, 19. 1. 2008 10:16

František Ladislav Rieger, Bratři Julius a Vladimír Grégrovi, Alois Jirásek, MUDr. Josef Thomayer, Jan Neruda, Jakub Arbes, JUDr. Karel Kramář, dr. Stanislav Sokol, dr. Miroslav Tyrš, Tomáš Baťa sen., ing. Jaroslav Preis, Antonín Hajn, JUDr.Alois Rašín a členové Omladiny...pokr.

ČLENSTVÍ V KLUBU

ČLENOVÉ ČK, 18. 1. 2008 12:51

Členem ČMK se může stát každý občan České republiky starší 18 let bez ohledu na náboženské a společenské postavení. Sdružuje občany na základě kofese, tzn. může být členěn podle zaměření člena. Členy ČMK mohou být kluby, spolky a zájmové skupiny, včetně politických stran. Stanovy klubu budou vycházet podle nejlepších tradic v moderním pojetí. Stanovy klubu budou zveřejněny.