Jdi na obsah Jdi na menu
 


DEN SVOBODY-DEN HANBY 1918-2013

28. 10. 2013

 

 

ČSL NÁRODNÍ DEMOKRACIE ( NDS)

PROVOLÁNÍ K ČECHŮM,MORAVANŮM, SLEZANŮM A SLOVENSKÝM BRATŘÍM .

K 17.LISTOPADU 2013

Předseda NDS  a šéfredaktor NL JAN VALENTA

 

DISKUSE PROBÍHÁ VE DNECH 14.11-16.11.2013 NÁRODNÍ LISTY ZVEŘEJNÍ PROHLÁŠENÍ PŘEDNOSTNĚ DNE 15.11.2013

Vážení občané, čtenáři Národních listů, představitelé stran, hnutí a občanských sdružení a členové Národní demokracie, předsednictvu NDS, příznivcům kteří hlasovali v referendu o NL-ND a ZEMSKÉMU SNĚMU ČECH, MORAVY A SLEZSKA ! Obracím se na Vás všechny jimž je drahá naše společná vlast ČESKOSLOVENSKO. Uplynulo 24 let od údajné „ sametové revoluce“, avšak záhy se ukázalo že šlo o předání moci KSČ do rukou OF/VPN aniž by tyto organizace měly jakýkoliv mandát ! Už doplnění Federálního shromáždění ČSSR exponenty bývalých a stalinistických postav bývalého režimu bylo předem připraveno. Stali jsme se žel podílníky velkého podvodu, který byl připraven zhruba od r. 1982 !

   To čím dnes procházíme je důsledek předání moci korumpujícím spoluobčanům, kteří jak víme z celého moderního vývoje naší soudobé historie se na nás všech dopustili zločinů, které se ukázaly jako protizákonné z hlediska platné ÚSTAVY ČSFR A ČR 1993.

 Podle ÚSTAVY Sb. 1920 měl být novelizován ÚSTAVNÍ ZÁKON na soudobé podmínky, učiněna řádná volba do FS ČSFR a znemožněno aby vlastizrádce Václav Havel ( kolaborant Německa) se stal prezidentem jak ČSFR tak později ČR !

    Všichni si cinkání klíčů jako naši společnou chybu uvědomujeme a tak nezbývá než najít způsob pokání celého národa. To spočívá v zásadě na odstranění příčin současné hluboké krize. Nebude to milí občané jednoduchá cesta , která však má šanci změnit systém defektní demokratury  slabé 10% menšiny.

    ČESKÝ A SLOVENSKÝ NÁROD S KARPATORUSÍNY ZAŽILI VE DVACÁTÉM STOLETÍ JEN 20 LET SLUŠNÉ DEMOKRACIE, KTERÁ BYLA ZRAZENA MNICHOVSKÝM DIKTÁTEM, KTERÝ DE FACTO ZLOMIL NA 65 LET MORÁLKU NAŠEHO NÁRODA. KDYŽ PŘIŘADÍME ÚNOR 1948, OKUPACI 1968 , NORMALIZACI A SOUČASNÝ DEMORALIZUJÍCÍ REŽIM, ZJISTÍME ŽE MÁME CO DOHÁNĚT K CESTĚ PŘÍMÉ DEMOKRACII, JEJÍŽ PRŮKOPNÍKEM BYLA VŽDY ČESKOSLOVENSKÁ NÁRODNÍ DEMOKRACIE, KTERÁ ODSTRANILA NÁZEV „STRANA“ V NÁZVU S PERSPEKTIVOU ODLIŠNOU OD PARTIOKRACIE.

    Všechny volby po roce 1948 byly z hlediska československého státního práva neplatné. Základním kamenem české a i slovenské státnosti je ZEMSKÝ SNĚM, který roku 1848 svolal otec vlasti FRANTIŠEK PALACKÝ, zakladatel NÁRODNÍ STRANY SVOBODYMYSLNÉ (staročeské), našich předchůdců. ( Mladočeši, Státoprávní dem., NDS-ČSL ND ).

    ZAKLADATELÉ ČESKOSLOVENSKA VYCHÁZELI V DOMÁCÍM ODBOJI Z TOHOTO PRINCIPU A IHNED PO SKUTEČNÉ REVOLUCI ZAŘADILI ZEMSKÝ SNĚM A ŘÍŠSKÉ POSLANCE ČESKÉHO A SLOVENSKÉHO PŮVODU DO REVOLUČNÍHO NÁRODNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ. 

    TZN.: Ani komunistická Národní fronta ani OF/VPN neměly mandát k jakékoliv akci směřující k dohovorům v Obecním domě v listopadu 1989!

Vzhledem k tomu, že celý polistopadový vývoj nebyl státoprávní, navíc vlastizrádný rozpad federace odhlasovali poslanci FS ČSFR bez mandátu a po přísaze věrnosti ČSFR. Podle Trestního zákona civilizované země měli být postaveni neprodleně před soud ! Proto že i nelegální Ústava Sb. 1993 musela převzít LISTINU PRÁV A SVOBOD , občané ČR A SR oprávněně demonstrují proti dvěma zaprodaným režimům uzurpátorů moci.Dožadují se práva odepřít loajalitu režimu, který porušuje denně LPS a lidská práva jako celek. Již dost jalových petic, pojďme bránit všemi prostředky svobodu, demokratická práva občana žít důstojný život, braňme naše rodiny a mnohdy mlácené děti těžkooděnci jako v Bratislavě 9.11.2013 Česká policie se chová obdobně zejména vůči mládeži je brutální . Současné rozněcování rasové nenávisti padá plně na vrub vládní garnitury, zejména v alibismu a neřešení základních potřeb jak většiny, tak menšin . Zákony naší země budou platit za vlády přímé demokracie pro všechny stejně.     Hospodářství naší vlasti je rozbitím ČSFR zcela rozvráceno, zničen střední stav- koření demokracie, celé rodiny zaměstnanců jsou na hranici bídy.To je s funkcí demokratického státu naprosto nepřijatelné. Chtěli jsme v 20.století vybudovat zemi pro 40mil.lidí ,soběstačnou a šťastným domovem všech obyvatel. Vědec, podnikatel i bezdomovec musí mít stejná práva ale i výraz bez domova musí zmizet z našeho slovníku, neboť máme právo mít ve své zemi domov, rodinu a práci pro rozkvět celé země.

NA ZÁKLADĚ VŠECH DOSTUPNÝCH INFORMACÍ I Z NÁRODNÍHO ARCIVU ČR A SR VYHLAŠUJI :

Z pravomoci historického státního práva :

I.                   PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY A NÁRODNÍ RADA SLOVENSKA NEJSOU ZÁSTUPKYNĚMI OBOU NÁRODŮ, TVOŘÍ MENŠINU OBČANŮ.

II.               NEMAJÍ STÁTOPRÁVNÍ OPRÁVNĚNÍ, POUZE MOŽNÁ ČESKÁ A SLOVENSKÁ NÁRODNÍ RADA JAKO PŘECHODNÉ ZASTOUPENÍ DO KONCE ROKU 1945. OBĚ NR VŠAK VE FS ČSFR ZRADILY STÁT VYTVOŘENÝ REVOLUCÍ 14. AŽ 28.ŘÍJNA 1918 A TUDÍŽ I NÁRODNÍ RADY 1992 PODLÉHAJÍ ČS.TRESTNÍMU PRÁVU ZA VLASTIZRADU.

III.             ZEMSKÝ SNĚM ČECH, MORAVY, SLEZSKA A SLOVENSKA PŘEJÍMÁ VLÁDU NAD OBĚMA REPUBLIKAMI. S OKAMŽITOU PLATNOSTÍ JE SVOLÁNA PORADA STRAN, HNUTÍ A OBČANSKÝCH SDRUŽENÍ NA NEJBLIŽŠÍ MOŽNÝ TERMÍN. SAMOTNÝ SNĚM SE BUDE KONAT TAM KDE BYL VYTVOŘEN!

IV.               POLITICKÉ STRANY OBOU ZEMÍ SPJATÉ SE ZKORUMPOVANOU MOCÍ A VLASTIZRADOU JSOU Z HLEDISKA STÁTNÍHO ZAKÁZÁNY.

V.                   VEŠKERÉ PODVODNÉ VOLBY ZPĚTNĚ OD ROKU 1948, 1990 JSOU ANULOVÁNY !

VI.               PROTIPRÁVNÍ ROZDĚLENÍ NAŠÍ ZEMĚ JE ANULOVÁNO.

VII.          VZNIKNE ČESKOSLOVENSKÝ NÁRODNÍ VÝBOR ( obdoba 1918)

VIII.      OBĚ ZEMĚ MOHOU VYTVOŘIT BUĎ UNII DVOU STÁTŮ JEDNOHO PREZIDENTA A VICEPREZIDENTA, ŽÁDNÉHO MINISTERSKÉHO PŘEDSEDU, SEMIČLENNOU VLÁDU NA ČELE S PREZIDENTEM NEBO FEDERACI NA KONFEDERATIVNÍM PODKLADĚ .

IX.               OBRACÍME SE NA VŠECHNY SLUŠNÉ OBČANY OBOU ZEMÍ, ABY SESADILY VLÁDY, KTERÉ PORUŠILY LPS HRUBÝM ZPŮSOBEM PRÁVEM NA ODPOR !

X.                   PODPOŘTE ZEMSKÝ SNĚM ČMS A ČSL NÁRODNÍ VÝBOR VEŘEJNÝM VYSTOUPENÍM.

U vědomí si následků, ohrožení i mého života vlastizrádci a kolaboranty tak činím po důkladném rozboru deseti let poloilegality a dostupných dokumentů . Ujímám se dnešním dne funkce zprostředkovatele, po Františku Palackém a dalších :

                  STAROSTY ZEMSKÉHO SNĚMU

K mému konání dopomáhej Bůh pro záchranu naší společné vlasti .

FORMA USPOŘÁDÁNÍ ZS ČMS A ČSL NV BUDE NA ZÁKLADĚ REFERENDA USPOŘÁDÁNA.

V Praze dne 17.listopadu 2013 JAN VALENTA .

 

NÁRODNÍ LISTY RO

ČNÍK 151

NÁRODNÍ LISTY - TISKOVÝ ORGÁN

ČSL ND

1863- 2013 - NULTÝ RO

ČNÍK NOVÝCH NL .

------------------------------------------------------------------------------------

ÚVODNÍ PROSLOV P

ŘEDSEDY ČSLND-OSKNL-ND A ŠÉFREDAKTORA NÁRODNÍCH LISTŮ JANA VALENTY:

Vážení

čtenáři, všichni občané, kterým je drahá naše vlast ČESKÁ REPUBLIKA A BRATRSKÁ SLOVENSKÁ REPUBLIKA !

Dostává se vám do ruky nový model multimediálních Národních list

ů, které čtete a jistě budete číst i nadále v našich webech , které se stávají především díky dosavadní popularitě významným webovým faktorem jako váš deník, večerník či nedělní vydání po vzoru našich předchůdců. Historii NL necháme své rubrice a věnujme se budoucímu vývoji v naší zemi v souvislosti s Národními listy !

Jsem sice z pozice NDS majitelem internetové podoby, ale už v roce 2009 jsem

čtenářům prorokoval, že to budou VAŠE LISTY. vyberete si v nich to podstatné, budete mít rozhodně vliv na jejich tvorbě.

A

ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Vše podstatné se dozvíte v PROVOLÁNÍ k vám které u

činím jako předseda Národní demokracie !

Nové p

ředsednictvo již znáte z referenda on-line, nové složení redakce se tvořilo celý rok a snad ještě déle. Vývoj rozhodně nebyl jednoduchý a neobešel se dokonce ani rozchody s přáteli. Profesionalizace listu proto aby jste četli nikoliv nepravdy oficiálního či koupeného media, ale kvalitní a pravdivé informace o dění . Stát je rodina a rodina tvoří stát ! Přál bych si abychom byli rodinou, kde si můžeme říci upřímná slova.

V

ěřte, vše máme v rukou, netvořme jen noviny pouze pro Vás, ale celou rodinu . Obracím se proto na vás, aby jste pokud můžete rodině přispívali, neboť nejsme majetkem magnátů, kteří náš tisk vykoupili a zničili jeho nezávislost, ale tvořícím se mediem z absolutní chudoby . Do té nás připravil systém, který není demokracií ale diktaturou menšiny . Jak z toho ven ? Začneme společně uklízet dům od zla které nás obklopuje , vytvořme společně Zemský sněm ČECH, MORAVY , SLEZSKA A SLOVENSKA obnovme stát Unii a vymeťme pavučiny. Povolejme ty nejlepší okolo nás aby tuto zemi zbavili dluhů, falešných exekutorů, špinavých praktik politických stran a podivného né národního kapitalu ale zbohatlíků podvody a korupcí. TAK PROTO "VŠICHNI K PUMPÁM" ....

Jan Valenta v.r.

 

 

ČESKOSLOVENSKÁ NÁRODNÍ DEMOKRACIE - NÁRODNĚ DEMOKRATICKÁ STRANA (Č M S)

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

          

 

 

      

 

 

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky OSOBNOSTI -SLAVNÍ SPOLUOBČANÉ