Jdi na obsah Jdi na menu
 


NÁRODNÍ DEMOKRACIE SLOUŽÍ SVÉMU NÁRODU

11. 10. 2012

 

Český a Moravský klub.
--------------------------------
SITUACE OKOLO MIMOPARLAMENTNÍHO SNĚMU O KTERÝ USILUJEME ŘADU LET .
autor : Jan Valenta, předseda ČMND -NDS
Mnohé aktivity stále dělí již rozdrobené spektrum. Pokusili jsme se 6.července 2012 vyhlásit ČTYŘI PRAŽSKÉ ARTIKULY 21.STOLETÍ, kde jak se ukazuje lze nalézt pojítko mezi občanskými aktivitami.
KONFERENCE NIO VE DNECH 8.9 AŽ 9.9.2012 ŽEL, TOTO OČEKÁVÁNÍ NESPLNILA A BYLO OBTÍŽNÉ SE ORIENTOVAT MEZI TRPASLICKÝMI NÁZORY A SKUTEČNÝMI MYŠLENKAMI !
Úsilí o Mimoparlamentní sněm provází politické neparlamentní zcela zmanipulované až na malé vyjímky několika stran : ČMND, Pravý blok, Česká Národně socialistická strana 2005 ( né Paroubek) , Českomoravská republikánská strana ( Jiří Dufek) a část konzervativců.
-Marné byly snahy domluvit se s Politikou 21 ( paní Bobošíková ) a Svobodnými (pan Mach).
Posléze i poté, co " Občanský sněm " na konferenci se hlásí jako "samojediný spasitel", těch Salvadorů" od té doby přibylo , včetně křiklounů ! Každý by chtěl být v Čechách generálem bez ohledu na občany naší těžce zkoušené vlasti ! A tak opět vyvstává otázka : Budu vyslyšen na tzv. konferenci 29.9.2012 v Praze NIO ? Podaří se sezvat všechny iniciativy ? - O tom mám své pochybnosti, nicméně se ukazuje, že nejblíže ČMND-NDS je Občanská sounáležitost a další vlastenecká a věcná uskupení včetně Českého ráje ap.
------------------------------------------
 
NÁRODNÍ LISTY 7.10 .2012
 
PRÁVĚ JSEM OBDRŽEL TISKOVOU ZPRÁVU OBČANSKÉ SOUNÁLEŽITOSTI SE KTEROU SE ČESKOMORAVSKÁ NÁRODNÍ DEMOKRACIE ZTOTOŽŇUJE !
-VZHLEDEM K DALŠÍ TŘETÍ ÚČASTI NA JEDNÁNÍ NIO ZACHOVÁVÁME SPOLUPRÁCI .DOMNÍVÁME SE VŠAK, ŽE OBSAH VÝZVY VLÁDĚ , PARLAMENTU,PREZIDENTU REPUBLIKY PŘES NÁMI SCHVÁLENÝ OBSAH S OHLEDEM NA ROZTŘÍŠTĚNOST AKCÍ OBČANSKÝCH AKTIVIT NEBUDE MÍT NA CHOVÁNÍ VLÁDY FAKTICKÝ VLIV .MEZI OBČANSKÝMI AKTIVITAMI OD SK-DE POČÍNAJE A ORGANIZACEMI „NA PAPÍŘE“ EXISTUJE ŘEVNIVOST KTEROU PREZENTUJÍ NA FACEBOOKU. NIO SE ZÚŽILO A NAVÍC JE ZASAŽENO ROZKOLEM SE SKUPINOU DAGMAR KRYLOVÁ ….
-HPD-SK-DE AJ. SI POŘÁDAJÍ AKCE NA SVŮJ VRUB !
-ČMND ZA TÉTO SITUACE AKCEPTUJE NÁVRH PŘÍPRAVNÉHO VÝBORU OS JAKO VYŠŠÍ FORMU A ROZŠÍŘENÍ OKRUHU OBČANSKÝCH AKTIVIT .
-ČESKOMORAVSKÁ NÁRODNÍ DEMOKRACIE RATIFIKUJE „VÝZVU „ PO ÚPRAVÁCH PRO NIŽ HLASOVALA MÝM JMÉNEM.
NA ADRESU VŠECH OBČANSKÝCH AKTIVIT .
Během kritické doby vy SK-DE a další jste ukázali svou nevyzrálost a malou schopnost komunikace s ostatními hnutími, sdruženími a iniciativami
Toto se týká separátních akcí HPD – HOLEŠOVSKÉ VÝZVY APOD.
Vyzývám Vás, aby jste po určení termínu stanovili každý 3 zástupce pro :
ČESKOMORAVSKÝ OBČANSKÝ SNĚM, KTERÝ PARAELNĚ SLOUČÍ INICIATIVY, MIMOPARLAMENTNÍ STRANY A HNUTÍ DO CELONÁRODNÍ JEDNOTY. TZN. PROSTŘEDKEM KE KOMUNIKACI POVAŽUJEME NOVOU ALIANCI OS JAKO ROZUMNOU PLATFORMU EXISTENCE PROZATIMNÍHO NÁRODNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ PO PÁDU PARLAMENTU,VLÁDY A PŘIJETÍ NOVÝCH VOLEBNÍCH ZÁKONŮ, VČETNĚ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY .
V Praze dne 7.10.2012 za Českomoravskou Národní demokracii Jan Valenta v.r.
 
NÁRODNÍ LISTY INTERNETOVÉ NOVINY –VYDAVATELSTVÍ –KLUB NLI
ČESKOMORAVSKÁ NÁRODNÍ DEMOKRACIE –NDS . TEXTY, PROHLÁŠENÍ
Šéfredaktor listu : Jan Valenta, předseda ČMND-NDS 608408155
Redakční rada je uvedena v záhlaví listu
                                DEKLARACE PŘEDSEDY ČMND-NDS JANA VALENTY DNES 26.09.2012
ZVEŘEJNĚNO OBRATEM .
Vážení představitelé nio- občanských aktivit , milí občané bez příslušnosti a čtenáři.
Po létech snah o porozumění opozičních subjektů a skupin se setkáváme opět se snahami o různá „výlučná postavení vyvolených „? Bylo by to na škodu těch, kteří nalézají v alternativních skupinách a iniciativách možnost cesty k Přímé demokracii . Od jara se aktivně zúčastňuji mítinků s tím, že jsem nezažil takovou pasivitu občanů jako v současné době. Vídám stále stejné lidi , které znám již od dob zápasu Petičního výboru – Československého výboru let 1991-1993 .Vedle toho přibyli mladí lidé, kterým zejména mimo Prahu jde o budoucnost své generace a napříč jimi je tu vzácná shoda na cestě k sesazení současného protidemokratického režimu.
     Základní nevýhodou mezi občanskými skupinami je zoufalá neinformovanost a někdy velmi úzké zájmy nad těmi, které potřebují tři generace : senioři-střední věk – mladá generace .Všechny jsou zasaženy hrozící katastrofou v podobě totálního krachu hospodářství naší vlasti, vinou spoluobčanů, kteří nadřadili své vlastní zájmy nad zájmy rodné země.
     Známe příčiny a kritiky stavu, méně recepty jak řešit rakovinu naší společnosti. Diagnóza je známa a řešení jsou žel u některých „ta pravá „ , nikoliv reálná a odpovídající 82% nespokojeného obyvatelstva, které je naprosto pasívní a znechuceno i šarvátkami mezi opozičními hnutími. Denně hovořím s lidmi , kteří jsou na pokraji zoufalství . Když uvážím plejádu návrhů na řešení krize, tak od doby mého přítele Miroslava Dolejšího se žel naplnil jeho scénář. Musíme se pravdě podívat do očí : Ani mezi opozicí neexistuje most, který by rozpory naší společnosti řešil. Proto je nutné vrátit se k Národnímu obrození a i díky nezodpovědným si je zopakovat .
     Jestliže na konferenci se lehkovážně „smaže“ i výrok : „ systémové změny „, tak ty jsou nutné pro obrodu demokracie v naší zemi . Jestliže nedokážeme naslouchat jeden druhého a stále od sebe „opisovat „ jako záškoláci programy, pak je jednoznačně jasné, že některé iniciativy nemají podporu občanů a tážeme se proč tomu tak je ?- Nejsem povolán jako představitel nejstaršího proudu v ČR ( 1848-1861-1918-38 exil a 1991 v ČSFR ) dál hledat příčiny rozpadajících se aktivit, což monitoruje i náš exil, který za námi stojí ! Jen proto, že někdo z našich nejlepších synů dokáže být slavným v cizině a uštván doma, tak tady vidíme naše negativní vlastnosti už od dob I. A II. Fáze Národního obrození ! Toto stigma jsem zaznamenal na minulé konferenci . A žel, některé zcela nepodstatné výroky či dokonce nihilismus ! Přesto je div, že se podařilo přijmout Prohlášení a že se vůbec sejdeme a budeme se snažit najít oproti kverulantům a věčným stěžovatelům cestu k nápravě společnosti . Nebude lehká : Nelze akceptovat naivní představy, ani anarchii, či polokomunistické představy, ale směr k Přímé demokracii- referenda plus rozvinutá občanská společnost !
          Můj vklad je začít od „A „ abychom učinili „B“. Proto opětovně už pokolikáté navrhuji :
1.       Navázat na návrh připravit ĆTYŘI SPOLEČNÉ ARTIKULY PRAŽSKÉ , tak jak byly navrženy dne 6.července 2012 na Václavském náměstí. ( odkaz Národní listy )
2.       Ukazuje se že při zveřejňování programů 17 bodů SK-DE , OCCUP.CZ i IV.Odboje a dále celé plejády dalších cílů a programů, které jsme poctivě zveřejnili a ten slib jsem splnil, jsou si všechny podobné .
3.       Nelze aby jedna skupina se pasovala na Občanský sněm, ale lze to jedině celonárodní platformou ! Příkladem je společný postup Staročechů a Mladočechů ( naši předchůdci ) a profesních cechů , vedoucí k 28.10.1918 . Pokus o obnovu v l. 1990-93 selhal v Mimoparlamentnímu sněmu a Shromáždění politických stran a hnutí občanů. Proč ? Příčiny nebudu rozebírat, budou zveřejněny !
4.       Vládní moc zlikvidovala i Petiční archy za záchranu Československa v r. 1993 v počtu 2.5 mil občanů dodaných Federálnímu shromáždění ČSFR ! Proto máme důvodné podezření, že všechny Petice v dalších létech až do tohoto roku jsou vládní kamarilou skartovány ! Napočítal jsem okolo třiceti petic : Myslíte si, že po jejich odeslání tu bude zákon o obecném referendu, pokud je společně neprosadíme? – Kdo si to myslí je buď naivní, nebo si nalhává opak ! JEDINÁ CESTA SKUTEČNĚ VEDE KE GENERÁLNÍ STÁVCE, KTERÁ BY ODSTARTOVALA PROCES DEMOKRATICKÝCH PŘEMĚN EVOLUČNÍ METODOU ELIMINACE NÁSTROJŮ STÁTNÍHO TERORU . DATUM ÚSPĚCHU LZE ODVODIT OD NAŠICH PŘÁTEL NA ISLANDU A I JINDE !
5.       PŘEDKLÁDÁM NÁVRH NA OBNOVU ČESKOMORAVSKÉHO OBECNÍHO SNĚMU S TÍM, ŽE OPĚTOVNĚ A PŘES MNOHÉ NÁVRHY A DOPISY OPOZICI V LÉTECH 1993 AŽ 2012 ( VIZ NÁRODNÍ LISTY ) . PŘEDEVŠÍM OCEŇUJI PŘÍNOS OCCUP .CZ NA PAVOUKU KOMISÍ NA ODBORNÉ A PROFESNÍ ÚROVNI .
6.       ČESKOMORAVSKÝ SNĚM MŮŽE VYÚSTIT DO OBNOVY ČESKOSLOVENSKÉHO NÁRODNÍHO VÝBORU DVOU BRATRSKÝCH NÁRODŮ.
7.       BEZ OHLEDU NA TO, ZDA BUDE NÁVRH PŘIPUŠTĚN NA KONFERENCI DNE 28.9.2012 , JAKO NÁSTUPCE STAROSTŮ ČESKÉHO A MORAVSKÉHO KLUBU ( viz Národní archiv) , V DUCHU SKVĚLÉHO ODKAZU NAŠICH PŘEDKŮ , MŮŽEME KVALITATIVNĚ POVÝŠIT JEJICH PŘÍNOS NAŠIM DĚJINÁM NA NOVOU DIMENZI 21.STOLETÍ PRÁVĚ V ROCE 2012.
8.       NAVRHUJI: ABY KAŽDÁ INICIATIVA MĚLA 3-5 ZÁSTUPCŮ PARITNÍM ZPŮSOBEM VČETNĚ I „OBČANSKÉHO SNĚMU“ ( ten nereprezentuje ani třetinu aktivit ) , NA ZÁKLADĚ ROVNOSTI PRÁV VČETNĚ ZÁSTUPCŮ PROFESÍ VŠECH SKUPIN OBČANŮ BEZ OHLEDU K POLITICKÉ ČI JINÉ ZÁJMOVÉ ČINNOSTI, ALE S TÍM ŽE OBČAN V DANÉM MÍSTĚ, MĚSTĚ A OBCI ČI KRAJI ROZHODNE O SVÝCH ZÁSTUPCÍCH.
9.       ODBORNÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMISE BY PAK NAVRHLA ZPŮSOB ŘEŠENÍ VLEKLÉ KRIZE.
ODBORNÁ POLITICKÁ KOMISE BY NAVRHLA SNĚMU ŘEŠENÍ OTÁZKY NOVÉ ÚSTAVY, VOLEBNÍHO ZÁKONA A REFORMY LEGISLATIVY .
 
 
Závěrem : Jsem přesvědčen , že nalezneme řešení, které odpovídá drtivé většině zájmů občanů České republiky .
 
Předseda Českomoravské Národní demokracie a šéfredaktor Národních listů – Národní myšlenky :
                               Jan Valenta v.r.
PŘEVZATO Z NÁRODNÍCH LISTŮ INTERNET
 

Náhledy fotografií ze složky Loga politických subjektů

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář