Jdi na obsah Jdi na menu
 


REFERENDUM KE KONÁNÍ ZEMSKÉHO SNĚMU VYHLÁŠENO

14. 10. 2013

V NÁRODNÍCH LISTECH VYHLÁŠENO REFERENDUM K 95. VÝROČÍ VZNIKU ČSR.

NEDEJ BOŽE, ABY Z NÁRODA BOŽÍCH BOJOVNÍKŮ SE STALI PODLÍ OTROCI ... JUDR LADISLAV RAŠÍN 28.12.1938

NEDEJ BOŽE, ABYCHOM SE DÍKY VLASTIZRÁDNÝM SPOLUOBČANŮM OTROKY NESTALI ...JAN VALENTA 14.10.2013

VÁŽENÍ OBČANÉ !

Už žádné podvodné volby, ve kterých se řeší spory korytářů. Už nikdy nedopusťme aby nás v záJmu svých koryt oklamali.

Už nedopusťme aby dál kradli a dorozkradli naši vlast !

UŽ NEDOPUSŤME NAIVITU A HLOUPOST, KTERÁ NÁS DOVEDLA AŽ NA DNO PROPASTI !

UŽ NEDOPUSŤME DALŠÍ PROPAD NAŠÍ VLASTI !

BLAHO VLASTI BUDIŽ NAŠÍM NEJVYŠŠÍM ZÁKONEM !!! 1918

VOLEBNÍ SPOTY JSOU PŘEDMĚTEM VTIPŮ...( red)

A   MÍSTO PRO ZNAKY ZEMÍ PRAHA, ČECH (DTT) MORAVA A SLEZSKO( DÁLE JEN ČPMS

VYHLÁŠENÍ ON LINE REFERENDA S PLATNOSTÍ OD 14.10-24.10 KE SVOLÁNÍ ČESKÉHO – PRAŽSKÉHO-MORAVSKÉHO A SLEZSKÉHO ZEMSKÉHO SNĚMU :

JAKO STAROSTA NEJSTARŠÍ POLITICKÉ FORMACE V ČESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU SVOLÁVÁM ZEMSKÝ SNĚM NA 28.10.2013 PRAVDĚPODOBNĚ NA MORAVU NEBO SEZSKO .

ROZHODNUTÍ Z  16.10.2013 :

VZHLEDEM K BOUŘLIVÉ DISKUSI I MEZI BÝVALÝMI A SOUČASNÝMI LÍDRY TZV „OBČANSKÝCH AKTIVIT“, BEZ OBČANŮ A ZA JEJICH ZÁDA SE SKRÝVAJÍCÍ JSEM PO KONZULTACÍCH S REDAKCÍ NÁRODNÍCH LISTŮ A I S VÝSLEDKY A STANOVAMI NÁRODNÍ  DEMOKRACIE ( PŘES ODPOR MV ČR NEBUDEME JIŽ SDĚLOVAT SLOVO „ STRANA „) A STANOV OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KNL-ND ČMS MÁ ON-LINE REFERENDUM JEDNOZNAČNĚ PŘEDNOST A JE PRO KVALIFIKOVANOU VĚTŠINU  HLASUJÍCÍCH  NÁZORŮ  ZÁVAZNÉ,  PRO ZEMSKÝ SNĚM KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO A OBROZENÉ ČESKOSLOVENSKÉ SPOLKOVÉ  REPUBLIKY ( ZEMÍ  PRAHY , ČECH, MORAVY, SLEZSKA A SLOVENSKÉ REP. )  !!!!!!!

-          REFERENDUM S DOPLNĚNÍM OTÁZEK SE PRODLUŽUJE DO ODVOLÁNÍ . 

ON-LINE REFERENDUM K TÉTO HISTORICKÉ UDÁLOSTI VYHLAŠUJI NA 10 DNÍ S TÍM, ŽE NENARUŠÍ KONÁNÍ TZV. PŘEDČASNÝCH VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY, JEJICHŽ KONÁNÍ NELZE Z HISTORICKÉHO STÁTNÍHO PRÁVA Z R. 1848 – 28.10.1918 PRÁVNĚ UZNAT ! JEHO POKRAČOVÁNÍ VYÚSTÍ V USTANOVENÍ ZEMSKÉHO SNĚMU ON-LINE NA PORTÁLECH K TOMU URČENÝCH PO JEDNÁNÍ REDAKČNÍ RADY KLUBU NÁRODNÍCH LISTŮ, ON-LINE NÁRODNÍ DEMOKRACIE VE DNECH 17. A 18.10.2013 !

VŠICHNI REDAKTOŘI SPOJTE SE S PRAHOU !!!! AŤ ŽIJE SVOBODNÁ ČESKOSLOVENSKÁ DEMOKRATICKÁ A SPOLKOVÁ REPUBLIKA SVÉBYTNÝCH ZEMÍ ! 

KAŽDÝ OBČAN ČESKÉ A I SLOVENSKÉ REPUBLIKY  SE KE KONÁNÍ  ČPMS MŮŽE ZÚČASTNIT ON-LINE , URČIT SI SVÉHO ZÁSTUPCE NA KONÁNÍ SNĚMU NA MORAVĚ NEBO SLEZSKU .

OTÁZKA Č. 1:  SOUHLASÍTE S KONÁNÍM ČPMS V DOBĚ 165 VÝROČÍ ZEMSKÉHO SNĚMU V KROMĚŘÍŽI A 95.VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKA ?        ANO ! NE !

OTÁZKA Č.2   POVAŽUJETE SOUČASNÉ VOLBY ZA ZMANIPULOVANÉ ?

                                       ANO!NE !

3. PŘEJETE SI ZÁSADNÍ ZMĚNU VOLEBNÍHO ZÁKONA A LEGISLATIVY TZN. VČETNĚ ÚSTAVY ČR A SR SMĚREM K OPĚTOVNÉMU SJEDNOCENÍ ČTYŘ HISTORICKÝCH ZEMÍ  ?

                                      ANO!NE ! X

Č.4 PŘEJETE SI ABY VÁS ZASTUPOVALI LIDÉ NA MORÁLNÍ A ODBORNÉ VÝŠI ?

                                      ANO!NE!X

Č. 5 bude doplněna ze Zemí ČPMS A SR

 ČTYŘI PRAŽSKÉ ARTIKULY II.

  1. VŠEOBECNÉ PLATNÉ ON-LINE REFERENDUM A KORESPONDEČNÍ REFERENDUM . REFERENDUM JE MÍSTNÍ, OBECNÉ, MĚSTA,ZEMĚ, REPUBLIKOVÉ.
  2. SYSTÉMOVÁ REFORMA CELÉ NAŠÍ ZEMĚ VE SMYSLU AUTONOMIE OBCÍ, MĚST A ZEMÍ TAK, ABYCHOM PROVEDLI ODSTRANĚNÍ TĚCH OSOB, KTERÉ JSOU NOSITELI NEPOŘÁDKŮ V SOUDNICTVÍ-JUSTICI, ADVOKACII, STÁTNÍCH ORGÁNECH MOCI, VE VŠECH ZASAŽENÝCH OBLASTECH LIDSKÉ ČINNOSTI ( ZDRAVOTNICTVÍ,KULTURA A VZDĚLANOST, DOPRAVA,PRŮMYSL A ZEMĚDĚLSTVÍ ATD.)
  3. PŘEDEVŠÍM MUSÍ BÝT PŘIJATA NOVÁ ÚSTAVA ČESKOSLOVENSKÉ SPOLKOVÉ REPUBLIKY OBSAHUJÍCÍ VŠEOBECNÁ LIDSKÁ PRÁVA NA SVOBODU A ROVNOST VŠECH OBČANŮ .
  4. NÁPRAVA V OBLASTECH VZDĚLÁNÍ, PRÁVA NA PRÁCI A SVOBODNÝ ROZVOJ OBČANA ČSR . PRÁVO NA BYDLENÍ, ZRUŠENÍ EXEKUTORSKÉ MAFIE JAKO GENOCIIDNÍHO VŘEDU A UPLATNĚNÍ KONTROLOVATELNOSTI SOUDNÍCH VÝROKŮ V OBLASTI MAJETKOPRÁVNÍ.  ROVNOST U OBČANSKOPRÁVNÍCH INSTITUCÍ A DOVOLATELNOST PRÁVA VŠECH OBČANŮ . VYSTOUPENÍ Z EU PŘI ZACHOVÁNÍ VOLNÉHO OBCHODU A ZAJIŠTĚNÍ SUVERENITY ČR A SR , DÁLE ČSR !

SIGNATÁŘI ČTYŘ PRAŽSKÝCH ARTIKULŮ II /( PO 550 LÉTECH) SE PODEPÍŠÍ POD ZAKLÁDAJÍCÍ LISTINU .

To vyhlášení je v plném souladu s přáním občanů-čtenářů KLUBU NÁRODNÍCH LISTŮ. Konference RR a klubu NL I-Národní demokracie přijala on line referendum jako základ své činnosti !

4 ČLÁNKY NAVAZUJÍ NA DEKLARACI PRAŽSKÝCH ARTIKULŮ Z LET 2008,009,10,11,12,13  ZVEŘEJNĚNÝCH V NÁRODNÍCH LISTEH VIZ RUBRIKY POLITICKÁ HLÍDKA, ÚVODNÍKY A KOMENTÁŘE. KDOKOLIV OPSAL A ZNEUŽIL ( VIZ SK-DE , PRO ALT, HPD APOD.) TENTO TEXT NAPLNIL PODSTATU TRESTNÉHO ČINU ZNEUŽITÍ AUTORSKÝCH PRÁV . TÝKÁ SE TO I VOLEBNÍHO PROGRAMU NÁRODNÍ DEMOKRACIE Č.1 Z ROKU 2002 KDY NĚKTEŘÍ AKTÉŘI SLOVNÍCH PŮTEK NA KONFERENCÍCH ZA ROK PROKÁZALI ODKUD ČERPAJÍ SVÉ „PALIVO“ ….Pražská redakce pozn. 

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky OBČANÉ CO VY NA TO ?