Jdi na obsah Jdi na menu
 


11. 10. 2012

 

ČESKÝ 

 a

MORAVSKOSLEZSKÝ

KLUB

INFORMAČNÍ BULLETIN A PORTÁL O.S

 změň sebe

Obnova činnosti informačního builletinu .

Český a Moravský klub sehrál v naší historii rozhodující úlohu při vzniku českého parlamentního systému, který poprvé v dějinách naší země byl pevně spjat s našimi voliči, počínaje prostým dělníkem a konče významnými osobnostmi. I za byrokratického Rakouska dokázal, že mezi politiky a lidem existuje sepjetí, které posílilo naši národní identitu.

Významné bylo i to, že přes žabomyší vojny a pojetí naší státnosti se tehdy politici a lid dokázali shodnout i přes rostoucí marxistické nebezpečí ze strany sociálních demokratů. Výsledkem společného úsilí byly vyšší platy učitelů, dělníků u národních kapitalistů a díky pracovitosti a obětem našich občanů dosáhlo HDP v mocnářství až 80 % celkového podílu výroby. Přes utrpení národa v I. světové válce a i díky našim předním hospodářům se budoucí Československo velmi dynamicky dostalo do ekonomické konjunktury.

Jsme povinni poděkovat obrozencům a vlastencům, kteří neváhali obětovat pohodlí svých domovů a na schůze klubu zvali významné osobnosti, ale i dělníky a zemědělce, umělce, podnikatele, vědecké osobnosti a lidi různých profesí. Přes rozpory stran se dokázali přenést a položili základ prosperity I. republiky 1918 až 1938. Proto doporučujeme zejména nastupující generaci studium pramenů klubu v Národním archivu na Chodovci, kde jsou cenné dokumenty Českého národoveckého hnutí pečlivě uloženy pro budoucí generace.

                    předseda ČMND- NDS  Jan Valenta

OKÉNKO ZODPOVĚDNÝCH SIL NÁRODA :

 

 

DOKÁZALI TO ROKU 1918DOKÁZALI TO ROKU 1918 PROČ NÉ MY? ČESKOMORAVSKÁ NÁRODNÍ DEMOKRACIE OPĚT SE ZODPOVĚDNÝMI LIDMI :

Občanská sounáležitost iniciuje vznik
Aliance sil pro zahájení transformace České republiky
 
TISKOVÁ ZPRÁVA                                                                                V Plzni 5. října 2012
 
Ve čtvrtek 13. září se konala v Praze strategická porada vedení iniciativy Občanská sounáležitost, přípravného výboru stejnojmenného hnutí a výboru pro vznik Nadačního fondu pro obnovu reálné ekonomiky a soběstačnosti České republiky.
 
Jednání potvrdilo směřování aktivit formulovaných v Poslání Občanské sounáležitosti. Zejména nutnost vzniku transformačního politického subjektu/hnutí jako výkonného nástroje jednání
o koordinaci vzniku celonárodní Aliance sil pro transformaci ČR. Byl odsouhlasen hodnotový základ hnutí a věcný obsah dokumentů pro řádnou registraci.
 
Současně byl přijat scénář kroků pro vyjednávání shody s lídry všech klíčových skupin obyvatel ČR, občanských iniciativ a politických subjektů k vyvolání změny volebního zákona a nových voleb. Byla zdůrazněna potřeba zajištění svobodného a pravdivého informování občanů o stavu země a inovačního přístupu k transformaci společnosti.
 
Občanská sounáležitost preferuje celonárodní sjednocení sil, postavené na inovačním a tvůrčím přístupu a spojení schopných, odvážných občanů a prostředků na zahájení proměny země. Byly proto upřesněny kroky probíhajícího projektu „Obnovení zdravého jádra národa“, jehož cílem je vytvoření silné občanské společnosti a plynulý, nenásilný, ale důsledný přechod k Vládě národního smíření a obnovy České republiky.
 
Přítomní účastníci strategické porady považují za prioritní a aktuální prověřit rozsah a vážnost vůle občanů k převzetí zodpovědnosti za proměnu společensko-ekonomického uspořádání a jejich odvahu k otevřené komunikaci, sebereflexi a zahájení přechodu ke společné práci a tvorbě nové společenské smlouvy.
 
Za přípravný výbor vzniku hnutí Občanská sounáležitost:
Václav Vorel, Jan Michael Kubín, Oldřich Lukáš
 
Ing. Jan Ečer – předseda přípravného výboru Nadačního fondu
pro obnovu reálné ekonomiky a soběstačnosti České republiky
 
Spojení pro poskytnutí dalších informací: sounalezitost@vykroceni.cz, telefon 733 127 170
 

Náhledy fotografií ze složky Galerie ČMK

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář