Jdi na obsah Jdi na menu
 


XX.KONFERENCE NÁRODNÍ DEMOKRACIE- OS KLUBY NÁRODNÍCH LISTŮ A NDS

24. 9. 2013

XX.KONFERENCE NDS-NÁRODNÍ DEMOKRACIE

-------------------------------

USTAVUJÍCÍ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KLUBŮ NÁRODNÍCH LISTŮ - NÁRODNÍ DEMOKRACIE

--------------------------------

- STAROSTA ČESKÉHO MORAVSKÉHO A SLEZSKÉHO KLUBU JAN VALENTA, PŘEDSEDA NDS A ŠÉFREDAKTOR NÁRODNÍCH LISTŮ SVOLAL :

- NA 25.9 AŽ 26.9 ZAKLÁDAJÍCÍ SNĚM KLUBŮ NÁRODNÍCH LISTŮ A ČESKÉ MORAVSKÉ A SLEZSKÉ NÁRODNÍ DEMOKRACIE DO PRAHY. MÍSTO JE UTAJENO !

- PŘEDSEDA ČESKÉ MORAVSKÉ SLEZSKÉ (ČR) A SLOVENSKÉ NDS-NÁRODNÍ DEMOKRACIE 

XX. KONFERENCI MEZI VALNÝMI SJEZDY ( SNĚMY) 2013

-----------------------------------------------------------------------------

Jednání se zúčastní členové NDS, Hlavní redakce Národních listů, zástupci veřejnosti, občanů a čtenářů , jakož i mediálních hostů a nových redaktorů( rek) a korespondentů Národních listů.

-----------------------------------------------------------------------------

Krátce Jan Valenta :

Vážení občané,

vše bylo již dříve oznámeno. Klub Národních listů prošel od Mediální konference dne 5.9.2013 přes obstrukce tzv. Občanské sounáležitosti zásadní technickou a personální změnou v době 151 let existence Národních listů.

Vzhledem k nefunkčnosti a malé sebereflexe vedení OS- Aliance pro transformaci, která se vleče od 24.4.2013 jsem rozhodl vystoupit z PV APT !

Vysoce hodnotím úsilí občanů-redaktorů a mých zástupců při skutečné transformaci Klubu Národních listů. Po technické a obsahové stránce dojde k nové hlavní stránce v doméně.

Všechny weby budou sloužit svému lidu- občanům . Již dost zneužívání slov " občanské" když lídři hnutí, stran a aktivit slouží pouze svým chimérám a nikoliv občanům této země !

Uplynulý rok potvrdil, kdo a čím slouží režimu zla , velkých zlodějen a korupce , politického marasmu stran v PČR !

Kolem Národních listů a reformované Národní demokracie se soustředˇují ti, kteří prospívají národu z hlubokého vlasteneckého povědomí .

V neobyčejně krátké době vzniká spontánně skutečná Koalice slušných lidí a jak se ukazuje v ČR je jich stále většina.

A přes překážky osobní, finanční a i perzekuce ( viz 17.11.2012)

včetně rozehnaných akcí Kubiceho gestapem během roku !

Útoky proti majetku a osobám původního obyvatelstva bojůvkami cikánů, kriminálních osob měly za cíl zastrašit poctivé občany !

Ekonomický propad ČR vrcholí nehorázným propouštěním OKD - Paskov za nimiž stojí "údajně hodní kapitalisté ".

VÝROK PROFESORA DR.ING.MILANA ZELENÉHO ( viz interwiew)

- V zemi neexistuje Národní kapitál, vše bylo rozkradeno, rozkulačeno a rozebráno cizím monopolům a domácími zloději, členy KSČ a mafie. Místo země  každého akcionáře jsme se stali námezdníky. Mnohé firmy již nejdou obnovit. Náprava si vyžádá celá desetiletí reforem....

- Je asi několik minut po "dvanácté" , český národ je ohrožen a proto bylo vyhlášeno :

NASTÁVÁ TŘETÍ FÁZE NÁRODNÍHO OBROZENÍ....

1848-1861 1. FÁZE,2. 1861-1918 2. FÁZE 3. 1938-???? 3.FÁZE

(1938 MNICHOV - 1948 ÚNOR -1968 OKUPACE 1989 NEOMEZENĚ DO ??? PUČ 17.11.1989 NIKOLIV "NĚŽNÁ" REVOLUCE ! .....................

 Skupina osob okolo Charty 77 a Prognostického ústavu při ÚV KSČ oklamala český národ a ujařmila moc, dosadila loutkové strany a zcela zdevastovala tuto zemi. Jak správně kolegové konstatují : paraziti národa ( ing Vladimír Sobotka)

-------------------------------------------------------------------------

Shrnul názory redakce a občanů šéfredaktor NL I

 

Náhledy fotografií ze složky Galerie ČMK