Jdi na obsah Jdi na menu
 


PRVNÍ OTÁZKY K REFERENDU O ÚSTAVĚ V NÁRODNÍCH LISTECH

31. 1. 2013

NENECHME SE

ZMÁST -

REFERENDUM JE

REALITOU -

INTERNET

SLOUŽÍCÍ PŘÍMÉ

DEMOKRACII.

-------------------

 

 

    

 

    


 

NÁRODNÍ LISTY

 

HODNOCENÍ UDÁLOSTÍ.

II.

ODEZVA-HODNOCENÍ – VÝZVY – NÁZORY-ODPOR PROTI REŽIMU ZLA NABÝVÁ NOVÝCH FOREM – redakční souhrn

23.1.2013

Čtyři dny probíhá faktické referendum a NÁRODNÍ LISTY dostávají na emaily šéfredaktora de facto formy  přímého referenda . Lze to vidět i na našem facebooku . Zlaté semínko probuzení národa. Na jednu stranu jsou hlasy podpory všenárodního odporu a podmíněné podpory Velkého sněmu ! K tomu se přidružila zdrcující kritika těch kteří předem připravili „scénář“ : Přichází i podpora referenda k internetové on line volbě prezidenta. Drtivá většina je proti dvěma oficiálním kandidátům II.kola ing. Miloši Zemanovi a zejména Karlu Schwarzenbergovi ! –Jeho podíl, stejně jako Zemana na devastaci ekonomiky a politiky je nesporný . Hlasů pro Zemana by bylo asi 5-7 %, Tomio Okamura 10-15% , Jan Fischer 2-4% , Jiří Dientsbier 0 %, ostatní oficiální kandidáti 0% . Devět jich tedy propadá, Schwarzenberg pouze 1 on line hlas zřejmě choromyslného. Tzv „ neoficiální „ Jan Valenta 18-22 %  a to i díky vlasteneckému a odvážnému  vedení Národních listů , Iveta Heimová 0 % , profesor dr. Milan Zelený 9-12% jsou odhady . Slávek Popelka by měl podporu asi 8-9% tzn. Jde o preference skupin . Někteří „mluvčí „ skupin které mnohdy torpedovaly sněmy a konference jsou v očích občanů na rovině s vlastizrádci . HzPD si stojí vcelku dobře ale pozor na „podmíněnou „ podporu Zemana .

REFERENDUM BUDE POKRAČOVAT , SLEDUJME OSTATNÍ INTERNETOVÁ MEDIA. ZVEŘEJNÍME PAK PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY .

Zásadní nesouhlas se způsobem vedení „Velkého sněmu „ je drtivý! Ano, chceme jít do diskuse, ale preferováni byli nesporní „sponzoři „ akce „ , jsou známi . Chyběla rovnocenná diskuse a ta se přenáší nyní na internet. Národní listy nestačí číst emaily .

Co a jak dál ? Nutno postupovat důrazně . Vyzýváme občany , aby využili Stanov ĆMND , které předpokládají zakládání místních a profesních klubů. Samozřejmě tu není podmínka členství v naší politické straně. Současné parlamentní strany bez rozdílu „stranický „ systém zcela zdiskreditovali. Naše snaha jde PŘÍMOU DEMOKRACIÍ !

Vyzýváme proto : Alianci Občanské sounáležitosti, Českomoravskou republikánskou stranu , Národně socialistickou stranu 2005 ( né Paroubek)  a Křesťansko sociální hnutí   ( né KDU- ČSL) , Konzervativní stranu , Právo a Spravedlnost , Pravý blok , HzPD, HPJ,SK-DE, OCCUP.CZ , Holešovskou výzvu , Hnutí za demisi vlády a Hradeckou výzvu , Český ráj včetně regionálních iniciativ ke koordinaci a účasti na dvou referendech : On-line prezidentských voleb , svolání ČESKOSLOVENSKÉHO NÁRODNÍHO VÝBORU ( s Gorilou apod.) – ČESKOMORAVSKÉHO SNĚMU , což svolá starosta obou institucí Jan Valenta na základě Historického státního práva na únor t.r. Akceptujeme, aby byla ustavena Koordinační rada zúčastněných iniciativ s nutností rovných podmínek pro všechny občany naší vlasti . Za redakci KLUBU NÁRODNÍCH LISTŮ – JAN VALENTA v.r

Blaho vlasti budiž nám nejvyšším posláním právem i povinností .

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

ČESKOMORAVSKÁ NÁRODNÍ DEMOKRACIE-
NÁRODNĚ DEMOKRATICKÁ STRANA
 
se sídlem v Praze , www.nds.estranky.cz, cmnd.nds@centrum.cz ,
tiskový orgán : narodnilisty.estranky.cz
 
DRAZÍ SPOLUOBČANÉ ,ČLENOVÉ A PŘÍZNIVCI ČMND,  HNUTÍ A SDRUŽENÍ ČR A SR , STOUPENCI PŘÍMÉ DEMOKRACIE .
 
Obracím se na Vás všechny, jimž je drahá naše vlast !
Jak víte, nechutná komedie okolo kandidátů ( ek) na prezidenta ČR v přímých volbách díky antidemokratickému volebnímu řádu a intrikám stran, které nemusí sbírat podpisy ( 50000) , těžce poškodila dobré jméno naší vlasti. Vládne někdo jiný vzadu a lze konstatovat, že jde o mafie a lobby !
      Jak víte, podporoval jsem kandidaturu nejvhodnější osobnosti s noblesou a velikou prestiží významného světového ekonoma ,
PROFESORA DR.ING MILANA ZELENÉHO ( 70) ŘÁDNÉHO DOŽIVOTNÍHO PROFESORA FORDHAMSKÉ UNIVERSITY V USA NEW YORKU.
Velkého českého vlastence a emigranta ( 1967) jako důstojného následovníka dvou československých prezidentů
NA ÚŘAD PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY
Již dříve jsem toto navrhoval spolu s těmi kdo jej znají osobně a to mnohými rozhovory u Petičních stánků. Společně s Občanskou sounáležitostí, naši Národní demokracií .
      Oslovuji den po vyhlášení výsledku II.kola voleb prezidenta ČR všechny stávající členy Národní demokracie . Tranformace na občanský subjekt Přímé demokracie , stranu nového typu , jakou si přáli mí předchůdci : dr. Karel Kramář, Judr. Ladislav a Ing. Miroslav Rašínové , dr. Jiří Bertl a hr. Plk. ČS.armády Vilém Trčka z Lippé ( čestný předseda NDS +2006) , čestný předseda NDS plk.v.v. Ladislav Prchala ( + 8.5.2002) ….
       Dva poslední mi přivezli cenné dokumenty z exilu a já dodnes čerpám z jejich moudrosti, rozhledu a vědomostí .Vzhledem k situaci v naší vlasti jsem se rozhodl zúčastnit se elektronického referenda o alternativní volbě prezidenta ČR a to v souladu s volbami jinde ve světě na základě rovnosti, svobodné vůle a demokratických pravidel bez omezení pseudodemokratického volebního zákona.
       Vyzývám proto všechny slušné občany a ty voliče, kteří odmítli jít k urnám ( 3500000) , aby se referend o podobě nové či novelizované ústavy a prezidenta ČR zúčastnili .
        Opakovaně vyzývám členy Národní demokracie, aby přispěli k obrodě vlasti . Do referenda o doplnění předsednictva mohou zasáhnout občané , kteří s námi již od roku 1991 sympatizují a ti, kterým se naše myšlenky donesly a které potkávám na četných konferencích a demonstracích proti současné vládě .
      Uvědomuji si problémy Občanských aktivit . Je mi líto , že docházelo k rozporům zejména mezi Holešovskou výzvou a SK-DE (Skutečnou demokracií). Velmi však oceňuji spolupráci s Občanskou sounáležitostí ( registrované hnutí) . S OCCUP.cz si velmi vážím několika mluvčích se kterými se potkávám .
      Na podkladě současného vývoje , kdy již i po těžkém zranění z 12.října 2012 mám vážné i osobní problémy s bydlením a stabilizací rodinných poměrů , bude nutné abych měl do budoucna dva zástupce- místopředsedy s perspektivou nástupnictví .
      U Národní demokracie je to odkaz velikánů Františka Palackého, Františka Ladislava Riegera , bří Julia a Miroslava Grégrovi , zejména těch , kteří usilovali o moderní podobu našeho subjektu .
      Má politika směřuje k vytvoření Českomoravského sněmu . Vítám spolupráci Českomoravské republikánské strany a dobré vztahy s Národně socialistickou stranou 2005 ( nikoliv Paroubek) na obnově základů politického systému I. republiky v moderní podobě Přímé demokracie . Velmi rád budu spolupracovat s Křesťanskými hnutími (KSH) a vyzývám KDU-ČSL aby se vrátila k principům a odvaze msg. Jana Šrámka . Obracím se zejména na SK-DE , Holešovskou výzvu, frakce hlásící se k Nezávislé iniciativě občanů (NIO) aby v zájmu naší drahé vlasti a národa zanechali osobních sporů.
     Konečně se obracím na všechny prezidentské kandidáty mimo 50000 cenzus aby v zájmu naší země pomohli.
Obracím se na slušné „Baťovské“ podnikatele, aby pomohli .
Obracím se na mnohé které jsem v minulém roce potkal a vím o jejich lásce k rodné zemi !
   
 
Děkuji za Vaši účast a podporu
Váš Jan Valenta v.r.
 
BLAHO VLASTI, BUDIŽ NÁM NEJVYŠŠÍM CÍLEM. (JUDR.KAREL KRAMÁŘ)
 
NEDOPUSŤME, ABY Z NÁRODA BOŽÍCH BOJOVNÍKŮ SE STALI PODLÍ OTROCI ( JUDR.LADISLAV RAŠÍN)
 
 
 
MŮJ HLAS VLASTENCE
 
                                                     II.
 
 
 
 
 
Předseda ČMND-NDS JAN VALENTA .
NESPĚTE , JSTE OBČANÉ ČESKOSLOVENSKA !
Vážení členové strany, často apeluji na vás emaily, sms ale to asi nestačí. Národní demokracie potřebuje vaši účast na věcech veřejných ! Apatie, která provází celou naší vlast má racionální základ ve způsobu vládnutí, který rozhodně nebyl vlastní naší účasti na budování státu let 1918-38.
Dr. Karel Kramář by se obracel hrobě nad funcionáři, kteří v průběhu let se nejen neosvědčili , ale zradili skvělou myšlenku národního sociálního státu s referendy, dělnou spoluprací všech skupin občanů, tolik pomáhající při vzniku republiky roku 1918. Jsem zraněn fašistickým příslušníkem ABL-SECURITAS. Vše víte z NÁRODNÍCH LISTŮ.
POKUD JE ING.DITA HOLCMANNOVÁ , MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ NDS Z VOLEB ROKU 2002 NECHŤ SE MI OZVE A PŘIJDE NA XX.JUBILEJNÍ KONFERENCI STRANY, KTERÁ BUDE OTEVŘENÁ PODLE OBČANSKÉHO PRINCIPU .
VYZÝVÁM KOL. ROMANA ROVENA , ABY SE OZVAL A OPĚTOVNĚ SE UJAL FUNCE MÍSTOPŘEDSEDY .
 VYZÝVÁM MÉ PŘÁTELE ABY MI POMOHLI S NÁRODNÍMI LISTY, JEJICH KLUBEM .
VYZÝVÁM PETRA KOLAŘÍKA ABY MI POMOHL OBNOVIT GENERÁLNÍ RADU ČMND .
VYZÝVÁM  SVÉ PŘÁTELE ABY SE ZAPOJILI DO PŘÍPRAVY NÁRODNÍ ALIANCE !
VZPOMEŇME NAŠE HUSITSKÉ PŘEDKY A NAŠICH LEGIONÁŘŮ .
VŠICHNI K PUMPÁM !!!!!!!!!!!!!!!!
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Náhledy fotografií ze složky Galerie ČMK